Vragen over de ijsbaan

1 maart 2018

In februari is de multifunctionele atletiekbaan geopend aan de Dr. Albert Schweitzerdreef. Die is zo ontworpen en aangelegd dat hij ook onder water kan worden gezet om als ijsbaan te dienen in de winterse periode. Dat is handig om toch te kunnen schaatsen met een korte periode vorst, omdat er slechts dun laagje ijs op een harde ondergrond hoeft te bevriezen. Daarbij is het ook veiliger dan natuurijs op sloten, vlieten en omdat je er niet doorheen kan zakken en in het water eronder kan verdrinken.De ijsbaan is er gekomen mede dankzij de inzet van toenmalig
sportwethouder Joop Luijendijk en is een aantal winters een groot succes geweest. De ijsbaan is in een samenwerking tussen de gemeente en verenigingen aangelegd en in beheer.

Omdat we de ijsbaan zo’n grote aanwinst voor de stad is, willen we als PvdA Maasluis graag dat deze goed kan
functioneren en hij technisch in goede staat is. Op die manier kunnen de vrijwilligers ook eer van hun
werk hebben en meer mensen genieten van een mooie ijsbaan.

We hebben daarom de volgende vragen gesteld.

Vragen PvdA over de ijsbaan