Door Sjoerd Kuiper op 15 september 2017

Vragen over groenbeheer

De PvdA wil dat Maassluis een mooie groene stad blijft. Dus geen bomen laten afsterven op De Dijk en het groen in de wijken wel binnen de perken houden. Naar aanleiding van diverse wijkbezoeken en stelden we daarom onderstaande Vragen PvdA over groenbeheer

Geacht college,

Maassluis is een mooie, zeer dicht bevolkte stad en er werken dagelijks veel mensen hard om Maassluis mooi te maken en te houden; medewerkers van de gemeente, van stroomopwaarts maar ook bedrijven en inwoners zelf.

Ook deze zomer is het opnieuw erg groeizaam weer: genoeg regen en regelmatig een lekker zonnetje. Ieder jaar is de zomer dan ook het piekseizoen met klachten over onkruid. We hebben er dan ook begrip voor dat niet overal in de stad de bestrating vrij kan blijven van onkruid. Maar her en der in de stad woekert het echt te wild. Wij krijgen de indruk dat er delen van de stad zijn die niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er veel nieuw aangeplante boompjes op het bedrijventerrein de Dijk schijnbaar dood zijn gegaan (zie foto’s 1 t/m 4)? Wat heeft u gedaan en wat kunt u doen om de kostbare, beeldbepalende aanplanting van het bedrijventerrein ook te laten aanslaan? Welke maatregelen zijn er nog mogelijk om deze bomen te redden?
2. De Boulevard langs de Waterweg die op initiatief vanuit de raad is aangelegd is een groot succes bij fietsers, wandelaars, sporters. Een echte aanwinst voor de stad. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen ligt de Boulevard ten westen van de Haven er prachtig bij. De Boulevard is daarna ook doorgetrokken langs de Waterweg richting Vlaardingen, langs het bedrijventerrein De Dijk en de begraafplaats. Daar constateren we helaas dat het onkruid welig tiert en soms zelfs een halve meter hoog staat (zie foto 4- 5). Wat gaat u doen om te zorgen dat de Boulevard ook daar een visitekaartje voor de stad wordt?
3. Er zijn ook een fors aantal nieuwe bomen aangeplant in het recreatiegebied van het wielerparcours ter compensatie van werkzaamheden aan de nieuwe CO2 leiding daar. Ook daar zijn er veel bomen – die door het aanplantende bedrijf nog niet zijn overgedragen aan staatsbosbeheer- die lijken te verdorren (foto 6-7). Deelt u onze mening dat dit onwenselijk is, zowel vanuit oogpunt van kosten, zorg voor levende planten als de uiterlijke verschijning voor de mensen die er langskomen? Bent u er van op de hoogte dat er vanuit de gemeente onjuiste reacties zijn gekomen op de meldingen van betrokken gebruiker van het gebied? Eerst dat het niet het grondgebied van Maassluis betrof, daarna dat het niet bekend was welke organisatie daar het beheer deed en weken later dat ‘uw melding is doorgezet naar de betrokkenen;’? Deelt u onze mening dat dit qua communicatie naar bewoners die zich bekommeren om de omgeving in de toekomst beter zou moeten?
4. Zijn er problemen met het mailadres meldpunt@maassluis.nl? Of is het bewust zo ingesteld dat daar alleen vandaan kan worden gemaild, maar reacties van burgers op mails niet binnenkomen en er alleen foutmeldingen terugkomen? Deelt u onze mening, dat dit ongelukkig en onhandig is in de communicatie met inwoners?
5. Wij vroegen als PvdA Maassluis vorig jaar aandacht voor het onderhoud op en rondom het Burgemeestersplantsoen, maar nu blijkt opnieuw dat er daar veel onkruid tussen alle tegels door komt (zie foto). Kunt u daar opnieuw zorgen dat het netjes wordt bijgehouden? Wij krijgen de indruk dat die nieuwe gebieden in de stad (Burgemeestersplantsoen, bedrijventerrein De Dijk) nog niet goed zijn opgenomen in de reguliere indeling van werkzaamheden van onze buitendienst. Klopt dat en zo ja, wilt u dat dan zsm aanpassen?
6. Deelt u onze mening dat de hoeveelheid onkruid in het Stort te groot is en het nodig bijgewerkt moet worden? Bent u het met ons eens dat het groen ook in de groenbakken moet blijven en wilt u zorgen dat het wordt bijgehouden, zodat de stoep toegankelijk blijft voor minder validen of mensen met kinderwagens (foto)?
7. In de steeg achter de Esserstraat op de grens met het Pot-terrein staat een tijdelijk hek in afwachting van de nieuwbouw daar. Daar komt enorm veel onkruid onder vandaan waardoor het onkruid bijna een meter hoog staat (foto). Kunt u zorgen dat dit op korte termijn weer fatsoenlijk wordt gesnoeid en de komende tijd ook wordt bijgehouden? Wanneer wordt er daar gebouwd? Kunt u toezeggen dat er dan een sloot of stevig hek komt zodat deze overlast van de baan is en de veiligheid wordt vergroot?
8. Op de hoek van de Van Beethovenlaan woekert het groen zo hoog dat het niet alleen verwaarloosd overkomt, maar ook de overzichtelijkheid van de kruising in het gedrang komt (foto). Kunt u zorgen dat dit tijdens de bouw van de nieuwe Koninghoek ook netjes blijft? En wilt u dan ook de afgebroken lantarenpaal op die hoek, die al maanden schuin over het voetpad steekt, wordt vervangen?
9. Op basis waarvan wordt er via Tendernet een vaste commerciële partner voor de buitendienst (tegenwoordig ‘het stadsbedrijf’ genoemd) gezocht, gelet op het standpunt van het college en de gemeenteraad dat we hechten aan een eigen gemeentelijke buitendienst en slechts af en toe externe inhuur?
10. Klopt het dat de ploeg die voorheen via Dukdalf bij de buitendienst werkte minder of niet meer dagelijks wordt ingezet? Zo ja, waarom is dat? Welke mogelijkheden ziet u om juist veel meer mensen via Stroomopwaarts bij onze buitendienst te laten re-integreren in het arbeidsproces door extra mensen in te zetten om de stad schoon en netjes te houden?