25 augustus 2017

Vragen over meer betaalbare en duurzame woningen in Maassluis

De PvdA vindt dat alle inwoners van Maassluis goed moeten kunnen wonen. Of je nu jong of oud bent, starter of doorstromer, of je alleenstaand bent of een groot gezin hebt en of je huurt of koopt. Dit betekent dat we blijven werken aan gemengde wijken met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, wijken met voldoende speelruimte voor kinderen, waar je ‘normaal’ kunt parkeren en er ruimte is voor recreatie. Bij de herstructureringen of nieuwbouwprojecten hebben we als PvdA in Maassluis altijd gestreden voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, zodat alle inwoners van de stad betaalbaar kunnen wonen.

Onlangs bracht het Rijk het rapport ‘de staat van de volkshuisvesting’ uit en bracht het CBS nieuwe cijfers naar buiten over de woningmarkt: door de lage hypotheekrente en uitgestelde vraag vanuit de crisis gaan de huizenprijzen weer fors omhoog. Ook in Maassluis zien we dat de verkopen aantrekken: woningen worden sneller verkocht en voor hogere bedragen. Dat brengt ook de problemen terug van voor de crisis, zoals dat door de stijgende prijzen van koopwoningen het voor starters moeilijker wordt om betaalbare woningen te vinden. Landelijk melden de makelaars alweer een afname van de verkopen, niet vanwege een dalende vraag, maar omdat het aantal betaalbare woningen afneemt

De experts en Rijksoverheid pleiten dan ook voor de bouw van meer woningen, met ook een flink aandeel sociale huurwoningen. In Maassluis hebben we daarvoor een uitstekende uitgangspositie: de projecten op Balkon, in de Burgemeesterswijk, in Wilgenrijk en in Sluispolder West zijn al in ontwikkeling en kunnen inhaken op de groeiende vraag naar woningen. In de prestatieafspraken tussen de gemeente, VBBM en Maasdelta over de volkshuisvesting is afgesproken dat er extra sociale huurwoningen zullen worden gerealiseerd, zodat tegenover de sloop van oudere woningen er netto niet minder woningen komen.

Hierover heeft de PvdA de volgende vragen gesteld die hier te vinden zijn.