17 juni 2014

Vragen over sloop sociale huurwoningen Constantijn Huygensstraat, Roemer Visscherstraat en Jacob Catsstraat

De PvdA Maassluis heeft op 17 juni 2014 artikel 51 vragen gesteld m.b.t. de sloop sociale huurwoningen Constantijn Huygensstraat, Roemer Visscherstraat en Jacob Catsstraat.

De PvdA Maassluis is op donderdag jl. benaderd door bewoners van de Constantijn Huygenslaan met het bericht dat Maasdelta de klankbordgroep voor de renovatie heeft gemeld dat de woningen van die straat en die aan de Jacob Catsstraat en Roemer Visscherstraat (in totaal 57 sociale huurwoningen) zullen worden gesloopt. Uit onze eigen contacten met Maasdelta blijkt dat dit bericht klopt.

Enkele oudere bewoners hebben daar hun verbazing en grote zorgen over geuit in onze richting. Ook leven er vervolgens veel vragen over de concrete stappen die volgen op het voornemen van Maassluis.

De vragen die de PvdA Maassluis heeft gesteld kunt u vinden in onderstaand document.

vragen sloop const huygens