22 oktober 2015

Vragen PvdA over sluiting van de kraamzorg in het Vlietland ziekenhuis

Als PvdA Maassluis maken we ons grote zorgen om de mogelijke sluiting van de kraamzorg in het Vlietland ziekenhuis. Mede op ons verzoek en onze lokale informatie hebben de Kamerleden Agnes Wolbert en Lea Bouwmeester daarom vandaag vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Lees hieronder de vragen:

Vragen van de leden Wolbert en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport over voorgenomen sluiting van de kraamafdeling van het Vlietland ziekenhuis in Schiedam

1. Weet u dat dat inwoners, verloskundigen, en politici van Maassluis en omstreken bezorgd zijn over de toekomst van de kraamafdeling in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam, omdat deze waarschijnlijk gaat verplaatsen naar Rotterdam?

2. Bent u ermee bekend dat vrouwen de afgelopen 15 jaar steeds verder moeten reizen om in het ziekenhuis te kunnen bevallen (eerst naar het Holy ziekenhuis in Vlaardingen direct aan de afrit van A20, daarna naar Schiedam, ook direct aan de A20 een paar afritten verderop, maar sinds het afsluiten van de afrit Schiedam Noord vanwege de aanleg van de A4 Midden Delfland op aanzienlijk langere aanrijtijd )?

3. Hoeveel bevallingen vonden er gemiddeld de afgelopen jaren plaats in het Vlietland Ziekenhuis en hoeveel zouden er plaatsvinden na samenvoeging van de kraamzorg? Is op de huidige locaties een voltallig (operatie)team 7×24 uur beschikbaar? Zou dat na samenvoeging het geval zijn?

4. Wat zijn de aanrijdtijden vanuit Maassluis en omgeving naar het Vlietland ziekenhuis in Schiedam? Wat wordt de aanrijtijd als de kraamzorg zou worden verplaatst naar Rotterdam Noord?

5. Hoe ziet u de relatie tussen de theoretische aanrijtijden en de praktijk, waarbij de A20 op nummer 1 in de file top staat en waarin de Giessenbrug het verkeer regelmatig flink vertraagd?

6. Bent u het met de PvdA eens dat het de kwaliteit van zorg en draagvlak voor een (voorgenomen) bestuursbesluit van een ziekenhuis, ten goede komt indien dit tot stand komt na overleg met relevante betrokkenen in de regio, omdat het om hun zorg gaat? Heeft er serieus overleg plaatsgevonden?

7. Deelt u de opvatting van de PvdA dat een ziekenhuis bestuur zijn verantwoordelijkheid voor kwaliteit alleen kan waarmaken, indien ze voldoende rekening houden met de opvatting van patiƫnt en zorgverlener hierover?

8. Is hier sprake geweest van een zorgvuldig proces waarbij de opvatting van patiƫnten en eerstelijnszorgverleners over kwaliteit, heeft geleid tot voornemen voor samenvoeging afdelingen kraamzorg?

9. Welke mogelijkheden heeft u om te zorgen dat deze partijen serieus met elkaar in gesprek gaan? Welke afspraken zijn daarover gemaakt na het sluiten van Meppel?

10. Op welke wijze kan de lokaal dominante zorgverzekeraar DSW, ook gevestigd in Schiedam, deze bezorgde inwoners en zorgverleners ondersteunen en doet ze dat ook?

Bron: www.vlietlandziekenhuis.nl

Bron: www.vlietlandziekenhuis.nl