Door Jorrit Keijzer op 14 april 2016

Vragen vervuiling Weverskade

De PvdA Maassluis heeft eerder, zowel in april 2009, juni 2011 als in april 2013, aandacht gevraagd voor zwerfafval in de wateren in Maassluis, zoals de Vlieten en de Weverskade. We weten dat er een bijzondere verantwoordelijkheidsverdeling is over het onderhoud van de vlieten en het water aan de Weverskade valt onder Hoogheemraadschap. Maar wij maken ons zorgen over de zwerfafval, dat zowel in de vlieten als het nieuwe water en in de rietkragen langs de Weverskade volop te vinden is. Zeker omdat de gemeente eerder toezeggingen heeft gedaan om zelf beter werk te leveren en het Hoogheemraadschap te wijzen op haar verantwoordelijkheden.

De PvdA Maassluis heeft daarom vragen gesteld hierover aan het college. De vragen zijn via onderstaande link te lezen.

zwerfafval in watergangen

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer