22 september 2019

Vrijdagmarkt wordt weer gewoon door gemeente schoongemaakt

Onze mooie binnenstad is het visitekaartje van Maassluis. Daar worden beeldbepalende foto’s
gemaakt, daar genieten inwoners en toeristen van terrasjes en al het andere moois dat Maassluis te
bieden heeft. Het verder aantrekkelijk maken van Maassluis is één van de ambities van het college.
Een goed en schoon aanzien van de Binnenstad en omgeving is daarbij belangrijk. Op 7 november
2018 heeft de gemeenteraad dan ook unaniem onze motie aangenomen met als titel “Uitstraling
binnenstad”. Als PvdA Maassluis kregen wij de afgelopen periode nog steeds meldingen van inwoners over o.a. de nieuwe prullenbakken, het opruimen van afval na de vrijdagmarkt en het verkeer in de binnenstad.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de voortgang van onze motie hebben wij begin augustus hierover vragen gesteld aan het College. Op 20 september heeft het College deze beantwoord. Wij zijn blij te lezen dat de gemeente zelf er weer voor zorgt dat er na de weekmarkt wordt schoongemaakt. De nieuwe prullenbakken die naar onze mening o.a. ratten en meeuwen vrij spel geven om bij het afval te komen blijven wat de gemeente betreft. Wij houden de komende periode de overlast hiervan in de gaten en zullen waar nodig aanvullende vragen stellen.

De vragen en antwoorden m.b.t. de uitstraling binnenstad kunt u hier terugvinden.