Door op 7 december 2014

Wijkbezoek Sluispolder Oost 29 november 2014

Op zaterdag 29 november is de PvdA Maassluis weer op wijkbezoek geweest in Sluispolder Oost. Ook tijdens dit wijkbezoek is de PvdA Maassluis weer in gesprek gegaan met diverse bewoners om aan hun te vragen wat de fijne kanten zijn van hun wijk en welke zaken er aandacht vragen van de Maassluise politiek.

Zo sprak de PvdA Maassluis een bewoner van een van de Tooroplaan flats die vragen had over het groenonderhoud in de directe omgeving van de flat. Ook gaf hij aan dat er aan de boonervliet diverse bootjes lagen die dan wel al half gezonken waren dan wel in zeer slechte staat.

Ook spraken de sociaal democraten diverse bewoners van de flats aan o.a. de Jongkindstraat. De meeste bewoners gaven aan tevreden te zijn over hun woonomgeving. Wel kwam het bekende probleem van de hondenpoep op de diverse grasveldjes weer ter sprake. Ook gaven een aantal bewoners aan fietsenrekken te missen bij de diverse ingangen van de flats.

De punten die tijdens het wijkbezoek naar voren kwamen neemt de PvdA Maassluis mee naar haar fractie en zal daar waar nodig vragen stellen aan het college van B&W.

De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om direct zelf met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven bij Maassluizers. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Niet alleen per e-mail, telefoon of twitter, maar ook door gesprekken op straat. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Jorrit Keijzer j.keijzer@maassluis.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvdamaassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis

IMG-20141129-WA0015

IMG-20141129-WA0011

IMG-20141129-WA0013

IMG-20141129-WA0016