Bekijk onze thema's voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

De PvdA investeert in zekerheden voor iedereen. Wij willen mensen zekerheid geven over de belangrijkste hoekstenen in ons leven, zoals wonen, werk, onderwijs en zorg. Met vooruitgang voor ieder mens als wenkend perspectief. Dat is waar we het allemaal voor doen.

Zeker zijn van een stad voor de jeugd

De PvdA wil deelname van jongeren aan cultuur, sport en andere verenigingsactiviteiten stimuleren

Lees verder

Zeker zijn van een financieel gezonde stad

De PvdA wil lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken.

Lees verder

Zeker zijn van een goede oude dag

Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen zijn er meer woningen nodig. Dat kunnen moderne zelfstandige levensloopbestendige woningen zijn, tussen andere zelfstan­dige woningen

Lees verder

Zeker zijn van een aantrekkelijke stad

De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.

Lees verder

Zeker zijn van een duurzame stad

De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie.

Lees verder

Zeker zijn van een culturele stad

Cultuur verbindt, cultuur bepaalt wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis.

Lees verder

Zeker zijn van goede sportvoorzieningen

Maassluis maken we samen sportiever. Want sport is leuk!

Lees verder

Zeker zijn van een inkomen

Stop onzeker werk. Dat is ons motto. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een vaste baan. En een inkomen waarmee je vooruit kunt plannen, een huis kunt kopen of huren en een gezin kunt stichten. Dat is een zekerheid waar iedere Nederlander op moet kunnen bouwen.

Lees verder

Zeker zijn van een fijne plek om te leven

Een fijne buurt. De plek waar je kinderen op straat spelen. Waar je met de buren een BBQ organiseert. De plek waar je alles hebt wat je nodig hebt. Een school, een sportclub, een dokter, een winkel. Is er iets belangrijkers? Eigenlijk niet.

Lees verder

Zeker zijn van het beste onderwijs

Een mooie toekomst. Een zekere toekomst. Dat willen we allemaal. Daarom is goed onderwijs zo belangrijk. Het is de basis voor een goede toekomst. Voor iedereen. Voor ieder individu.

Lees verder

Zeker zijn van de beste zorg

Als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving is ziek, dan is in één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Dan wil je er op kunnen vertrouwen dat je geholpen wordt. Dat er een dokter voor je is. En dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is.

Lees verder