Zeker zijn van een goede oude dag

Het aantal ouderen in Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een demografische ontwikkeling die kansen biedt.

Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen zijn er meer woningen nodig. Dat kunnen moderne zelfstandige levensloopbestendige woningen zijn, tussen andere zelfstan­dige woningen

Zeker zijn van een goede oude dag

Het aantal ouderen in Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een demografische ontwikkeling die kansen biedt. Recente cijfers laten zien dat de levensverwachting van mannen nu 80 jaar is en voor vrouwen 83jaar, naar verwachting stijgt die levensverwachting tot 87,1 jaar voor mannen en 89,9 jaar voor vrouwen in 2060.

Vergrijzing = verzilvering
Heel veel vrijwilligersorganisaties drijven nu al op de inzet van de niet-meer-werkende Maassluizers. Na hun werkzame leven zullen nog veel meer Maassluizers een flink aantal jaren actief meedoen in onze stad. Dat is een van de grote kansen, die de vergrijzing biedt.

Goed voor oud is ook goed voor jong
Om als oudere plezierig te kunnen leven in Maassluis zijn bijvoorbeeld goede voorzieningen als de bibliotheek, openbaar vervoer, het zwembad en een divers winkelbestand van belang. Maar ook een rijk cultureel leven, voldoende mogelijkheden om te sporten, een gevarieerd verenigingsleven zijn aantrekkelijk voor ouderen. Deze voorzieningen dragen voor alle Maassluizers bij aan hun woongenot. Daarom wil de PvdA deze voorzieningen dan ook goed regelen, voor mensen van alle leeftijden. ( In de andere hoofdstukken zijn de plannen van de PvdA op die onderwerpen te vinden).

Hetzelfde geldt voor zaken die vaak voor ouderen van belang zijn, maar niet exclusief voor hen. Stoepen moeten goed begaanbaar zijn voor rollators, maar net zo goed voor ouders die kinder­wagens duwen. Zo moet de zorg optimaal aansluiten bij behoeften van ouderen, maar ook voor jongere mensen die zorg nodig hebben. Het openbaar vervoer is van belang voor wie minder goed ter been is, ook als je nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Langer zelfstandig wonen
Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen zijn er meer woningen nodig. Dat kunnen moderne zelfstandige levensloopbestendige woningen zijn, tussen andere zelfstan­dige woningen. De PvdA wil ook dat er meer goede levensloopbestendige woningen komen, ge­oormerkt voor senioren met daarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetings­ruimte. Daar is wat ons betreft plek voor in het centrum / sluispolder west, bij de Koningshoek op de huidige Aldi locatie, maar ook in nieuwe wijken zoals Wilgenrijk en op de Kade.