Zeker zijn van goede sportvoorzieningen

Maassluis maken we samen sportiever. Want sport is leuk! Door te sporten verleg je je grenzen, maak je vrienden, bouw je conditie op en blijf je gezond. De PvdA wil bereiken dat iedere inwoner van Maassluis in de gelegenheid is om naar eigen inzicht deel te nemen aan sportactiviteiten in zowel verenigingsverband als privé. De PvdA ziet sport als belangrijk middel om de gezondheid te bevorderen, maar ook om de sociale binding te versterken. Sport is een investering in het voorkomen van maatschappelijke problemen. Zo nodig zullen mensen met Bijzondere Bijstand geholpen worden om lid te worden van sportverenigingen.

Maassluis maken we samen sportiever. Want sport is leuk!

Maassluis maken we samen sportiever!

Sport is leuk! Door te sporten verleg je je grenzen, maak je vrienden, bouw je conditie op en blijf je gezond. De PvdA wil bereiken dat iedere inwoner van Maassluis in de gelegenheid is om naar eigen inzicht deel te nemen aan sportactiviteiten in zowel verenigingsverband als privé. De PvdA ziet sport als belangrijk middel om de gezondheid te bevorderen, maar ook om de sociale binding te versterken. Sport is een investering in het voorkomen van maatschappelijke problemen. Zo nodig zullen mensen met Bijzondere Bijstand geholpen worden om lid te worden van sportverenigingen.

De kracht van Maassluis zit veelal bij verenigingen. Die verdienen de volle steun van de gemeentelijke organisatie. Via de gemeente en de MSR kunnen de verenigingen veel van elkaar leren en zaken met elkaar oppakken.

Sporten in de publieke ruimte
Overgewicht (o.a. bij de jeugd) is een groeiend probleem en moet worden bestreden. De PvdA zal zich inzetten om in de wijken meer kunstgrastrapveldjes te realiseren en te onderhouden om zo de jeugd meer te laten sporten en bewegen. Dat biedt veel voordelen. Jeugd die sport, hangt niet in wijk of winkelcentrum rond. De PvdA wil ook sporttoestellen langs de hardlooproute bij de Nieuwe Waterweg.

Kunstgrasvelden
De PvdA blijft het huidige beleid om nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen bij sportverenigingen van harte ondersteunen. Voorwaarde daarbij is dat die kunstgrasvelden ook voor de wijk en het onderwijs beschikbaar zijn.

Sportvoorzieningen
De PvdA vindt sportvoorzieningen belangrijk voor alle inwoners van Maassluis. Maar zeker ook voor de jeugd. Hierbij denken we aan zowel georganiseerde sport (verenigingen en commerciële sportaanbieders) als ongeorganiseerde sport (trapveldjes, Cruijffcourt, schoolsport en sportinstuiven). De PvdA vindt het heel belangrijk dat er veel mogelijkheden zijn om in de eigen wijk te sporten en te bewegen. Maar ook de triminstuiven voor ouderen zijn een belangrijk instrument om mensen te laten bewegen en meedoen. Ook voor de periode 2018 -2022 gaat de PvdA zich inzetten om deelname aan het sporten te bevorderen. Daarvoor zijn voldoende en kwalitatieve sportvoorzieningen nodig.

In rapporten kan je niet sporten stelt de PvdA al een aantal jaar. De sportnota van 2013 is officieel verouderd, maar er moet nog genoeg van worden uitgevoerd. Dat heeft dus onze prioriteit. De PvdA wil nieuwe sportzalen en/of een sporthal realiseren voor de binnensport en achterstallig onderhoud aan sportcomplexen wegwerken.

De komende periode wil de PvdA benutten om de bestaande sportaccommodaties een bredere functie te geven. Het is toch vreemd dat de meeste accommodaties uitsluitend ’s avonds en in het weekend worden gebruikt en dat deze op doordeweekse dagen overdag dicht zijn. De PvdA wil dat sportparken een bruisend activiteitencentrum worden waar buurtbewoners en wijkorganisaties terecht kunnen. Ook zien we mogelijkheden sportkantines als wijkgebouw te laten fungeren. Het onderwijs kan via de sportbuurtcoaches meer van de accommodaties gebruik maken. Waar nodig wordt er geïnvesteerd in deze sportparken, samen met maatschappelijke organisaties. Als hierdoor het onderhoud en beheer duurder wordt, zal dit niet ten laste van de verenigingen komen.

Pauzesport voorziet in een behoefte en moet uitgebreid worden. Dat betekent concreet ook uitbreiding van het sportbuurtwerk.

Recreatie
De PvdA wil dat de goede fiets- en wandel voorzieningen worden uitgebreid. Daarmee kan de uitstraling van Maassluis tussen het Midden Delflandgebied en de Oranjebuitenpolder versterkt worden. Actualiseren en uitvoering van de recreatienota zal in de komende raadsperiode moeten gebeuren. Daarbij zullen voorstellen worden gelanceerd voor actieve recreatie in de stad, en voor de randen van de stad. De PvdA vindt dat meer inwoners moeten kennis maken met de geweldige recreatie- en natuurmogelijkheden in de groene gebieden rondom onze stad. De informatie over de mogelijkheden moet worden verbeterd.

Het gebied langs de Nieuwe Waterweg dient verder te worden ontwikkeld voor recreatie en als verblijfsgebied voor jong en oud.

Maasluis moet een actieve rol blijven spelen bij het bewaken van de natuurwaarde van de Oranje buitenpolder en het in stand houden van de authentieke waarde van het Midden Delflandgebied zoals vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden Delfland (LOP).