Zeker zijn van een stad voor de jeugd

De PvdA vindt dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Maassluis biedt daarvoor een prachtig thuis.

De PvdA wil deelname van jongeren aan cultuur, sport en andere verenigingsactiviteiten stimuleren

De PvdA vindt dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Maassluis biedt daarvoor een prachtig thuis.

Met veruit de meeste jongeren gaat het goed. Soms veroorzaken ze overlast. Jongeren ontmoeten (hangen) elkaar op straat, dat is van alle tijden. Dat mag niet ontaarden in overlast. Daarom is het belangrijk dat er voldoende jongerenwerkers kunnen worden ingezet voor zowel ambulant als locatie gebonden werk. De openingstijden van het jongerencentrum InBlik aan de Westlandseweg zijn fors vergroot. Voor alle jongeren in de stad is een vorm van open jongerenwerk en wordt er door de week een inhoudelijke programma aangeboden.

In Maassluis is altijd wat te doen
De PvdA wil deelname van jongeren aan cultuur, sport en andere verenigingsactiviteiten (o.a. scouting, zeekadetten, etc.) stimuleren. Goede speelruimte en sportvoorzieningen zijn daarvoor onmisbaar. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van o.a. van het Cruyff Court en van de multifunctionele atletiekbaan. De PvdA zet in op uitbreiding van het aantal kunstgrastrap­veldjes in de wijken (o.a. onderaan De Dijk bij de Willem Marislaan).

Gezonde kinderen
PvdA wil kinderen meer aan het bewegen krijgen en overgewicht tegengaan. Door meer speel­gelegenheden en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, dagen we jongeren daartoe uit. Via scholen en zogeheten combinatiefunctionarissen en programma’s als ‘kies voor sport’ stimuleren we jongeren om actief te worden bij sportverenigingen.

Jeugdzorg
Met sommige jongeren gaat het echt niet goed. Zij hebben adequate hulp nodig via jeugdzorg. De PvdA blijft werken aan jeugdzorg met korte lijnen, sociale uitvoering en professionele hulp. Het belang van het kind zal altijd voorop staan. Hoe eerder probleemsituaties worden aangepakt, hoe minder schade doorwerkt in het leven van de jongeren en hun omgeving.

Uitgaan en alcohol
Meer en goede uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor de jeugd. De gemeente zal ondernemers waar mogelijk faciliteren. De PvdA vindt dat de nachtbus gecontinueerd moet worden. De PvdA zet zich in om het bovenmatige alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De PvdA wil daarom meer gerichte inzet om ouders en jeugd beter op de hoogte brengen van de gevaren van alcoholgebruik.

Voor de PvdA betekent dat:

Er korte lijnen zijn tussen hulp- en gezondheidsdiensten.

Het project Veilig Opgroeien wordt gecontinueerd: informatie en training voor opvoeders

Overmatig alcoholgebruik door jongeren wordt bestreden.

Onder meer door meer bewegingsmogelijkheden, door inzet combinatiefuncties (sport­buurtcoaches) en uitbreiding van het sportbuurtwerk en meer pauzesportmogelijkheden, overgewicht wordt bestreden.

Speelruimte en speelplaatsen worden aangepast en uitgebreid i.o.m. de wijkbewoners.

Er meer kunstgrastrapveldjes in de wijken komen (o.a. onderaan de Dijk bij de Willem Marislaan)

Er meer uitgaansgelegenheden voor jongeren komen.

De nachtbus blijft.

Er mèt jongeren en niet over jongeren wordt gesproken bij politieke besluitvorming en bij ontwikkeling van beleid waar het gaat om jongeren.