Zeker zijn van het beste onderwijs

Een mooie toekomst. Een zekere toekomst. Dat willen we allemaal. Daarom is goed onderwijs zo belangrijk. Het is de basis voor een goede toekomst. Voor iedereen. Voor ieder individu.

Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst.

Zeker zijn van goed onderwijs

Maassluis maken we samen klaar voor de toekomst. Het beste onderwijs, wie wil dat niet voor de stad?

Gelukkig staan we als PvdA niet alleen in onze opvatting dat alle onderwijsinstellingen goed moeten zijn, dat ieder kind zijn talent moet kunnen ontplooien, dat elke klas de beste meesters en juffen verdient en dat ieder school­gebouw tip top op orde is.

Zeker zijn van goede scholen

Zeker zijn van goede scholen

Gemende wijken, gemengde scholen
De PvdA hecht aan gemende scholen in gemengde wijken. Het is voor iedereen beter als er gemengde klassen zijn. En omdat onze stad heel gemengd is het dan bizar is als scholen dat niet zijn.

Schooladviezen gebaseerd of afkomst, sociale klasse of andere zaken die niets met aanleg, werkhouding of talent te maken hebben zijn volstrekt onacceptabel. Ieder kind verdient alle kansen om zichzelf te ontplooien.

Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. De PvdA heeft de afgelopen jaren geknokt voor investeringen in nieuwe scholen (Startpunt, de Westhoek, het Balkon en de nieuwbouw van het Spectrum), maar er zijn nog een aantal slechte schoolgebouwen die betere huisvesting verdienen. Wij willen daar snel in investeren.

Burgerschapsonderwijs verdient een veel belangrijker plaats op alle scholen. Juist in onze diverse stad is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren wat het vergt om vreedzaam samen te leven. Daaronder valt je verplaatsen in de ander, omgaan met verschillen, de betekenis begrijpen van democratische waarden, de vrijheid nemen en gunnen om jezelf te zijn en het voorkomen van discriminatie en uitsluiting.

Scholen zijn niet alleen een plek waar kinderen leren, maar ook een plek van ontmoeting in de buurt. Ouders treffen elkaar bij het halen en brengen van kinderen. Buurtactiviteiten worden in de school gehouden. Schoolpleinen worden na schooltijd gebruikt om te spelen. Bij de bouw en herinrichting van scholen is het belangrijk om de ontmoetingsfunctie zo veel mogelijk te verbeteren.

Goed onderwijs bestaat uit meer dan het leren van inzichtelijke vaardigheden. Tuinieren in schooltuinen, museumbezoek, sportactiviteiten, muziekles en excursies – het zijn allemaal belangrijke leerervaringen. Het is belangrijk dat alle kinderen op onze scholen voldoende in aan­raking komen met het rijke culturele, sportieve en historische aanbod dat Maassluis te bieden heeft. Ook komt elk kind in zijn schoolcarrière minstens één keer langs in het stadhuis voor een les over de lokale democratie.

Het niet vinden van een stage mag nooit een reden zijn voor het niet voltooien van een opleiding. Daarom pakken we het tekort aan stageplaatsen voor scholieren en studenten aan. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een groot stage-en trainee-aanbod. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid bij het regelen van stages, aangezien die deel uitmaken van het curriculum.

Voorkomen en bestrijden taalachterstanden
Taalachterstanden dienen preventief en vroegtijdig aangepakt te worden. Maassluis heeft daarbij afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt met het invoeren van de individuele aanpak. Speciaal ontwikkelde programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die nu op peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen worden toegepast, kunnen taalachterstanden, die geconstateerd zijn op het consultatiebureau wegwerken of minimaliseren.

Problemen snel aanpakken
De meeste kinderen ontwikkelen zich prima. Toch hebben steeds meer scholen, vooral in het voortgezet onderwijs, last van leerlingen die problematisch gedrag vertonen. Preventieve maatregelen en een vroegtijdig ingrijpen (o.a. tegengaan schoolverzuim) verdienen alle steun om het ontstaan van problemen te voorkomen

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid