Zeker zijn van een inkomen

Zeker zijn van goed werk en/of eerlijk inkomen, zodat iedereen zeker is van brood op de plank en een dak boven zijn hoofd. Daar is PvdA voor opgericht. In onze visie is werk meer dan een bron van inkomen. Hiervoor strijden wij als PvdA Maassluis elke dag voor de inwoners van onze stad.

Goed werk is de basis voor een goed leven. Het is je inkomen en je toekomst.

Zeker zijn van goed werk

Goed werk betekent behalve bestaanszekerheid ook sociale contacten, ontplooiing van je talenten en voldoening. Het gevoel dat je meedoet in de samenleving. Wie geen baan heeft, of maandelijks maar moet afwachten hoeveel werk en loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid. Nog altijd zoeken te veel Maassluizers dag in, dag uit naar een baan. De PvdA Maassluis wil niet rusten voordat zij stuk voor stuk werk hebben gevonden dat bij hun vaardigheden en interesse aansluit

Zeker zijn van werk en inkomen

Zeker zijn van werk en inkomen

De groeiende ongelijkheid in Maassluis voelt en is onrechtvaardig. Dag in dag uit steken mensen hun talent en energie in hun werk; waarom worden ze dan zo ongelijk beloond? De zekerheid van werk en inkomen is oneerlijk verdeeld. De PvdA zou de PvdA niet zijn als we niet voor meer gelijkheid in beloning zouden strijden. Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden. Wij komen op voor mensen die te weinig verdienen om rond te komen. We willen geen werkende armen.

De PvdA wil dat de gemeente zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt, het aantal tijdelijke banen terugdringt en zeker niet onder het minimumloon betaalt. Tijdelijk werk is alleen voor het opvangen van ‘piek en ziek’ en voor specialistische werkzaamheden. Schoonmaak en reiniging zijn gemeentelijke taken en daarmee ook gemeentelijke banen.

Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag nooit groter zijn dan 10%. Jongeren verdienen een goede start op de arbeidsmarkt. Daarvoor wil de PvdA veel meer mogelijkheden creëren. Prioriteit is dat ze allemaal een diploma halen. We helpen jongeren een opleiding te vinden die bij hun talent en motivatie past en uitzicht biedt op werk. Liefst in de klas en anders door een combinatie van leren en werken. We laten (praktijk) scholen en bedrijven nauwer samenwerken, zoals in andere gemeenten al volop gebeurt. Daarnaast zijn stages een uitstekende manier om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.

Speciale aandacht gaat uit naar oudere mensen zonder werk. Veel mensen boven de 55 zitten nog vol energie en ambitie, maar vinden moeilijker werk dan jongeren stadsgenoten. We gaan ouderen nog meer ondersteunen met omscholing en sollicitatieadvies. We brengen ze in contact met werkgevers. En als werken echt niet lukt, gaan we voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid