Zeker zijn van een fijne plek om te leven

Een fijne buurt. De plek waar je kinderen op straat spelen. Waar je met de buren een BBQ organiseert. De plek waar je alles hebt wat je nodig hebt. Een school, een sportclub, een dokter, een winkel. Is er iets belangrijkers? Eigenlijk niet.

Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuis bent. Is er iets belangrijkers? Eigenlijk niet.

Zeker zijn van een thuis

Maassluis maken we samen! Daarom moet iedereen in de stad zeker zijn van een goede woning. Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Je woning is je thuis, een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tege­moet kunnen treden van de wereld.

In Maassluis moet iedereen zich zeker weten van een goed dak boven zijn hoofd. Of je nu jong of oud bent, starter of doorstromer, arm of rijk, of je alleen­staand bent of een groot gezin hebt, huurt of koopt, uit Maassluis komt of van elders. Dit bete­kent dat we blijven werken aan gemengde wijken met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, plezierige wijken met voldoende speelruimte voor kinderen.

Zeker zijn van een fijne buurt

Zeker zijn van een fijne buurt

Het aantal sociale huurwoningen in Maassluis is de afgelopen jaren op basis van afspraken vanuit de regio gedwongen afgenomen. In de afgelopen collegeperiode is afgesproken dit aantal niet verder te laten dalen en dat er versneld sociale huurwoningen worden gebouwd om de voorraad weer op peil te krijgen. De PvdA is van mening dat vanwege de eerdere sloop, de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande vraag naar betaalbare er 250 extra sociale huurwoningen moet komen ten opzichte van de huidige plannen.

Voldoende goede betaalbare woningen
De PvdA strijd sinds haar oprichting voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners. Wij streven naar een verdeling van 38% sociale huur woningen d.w.z. huur lager dan de huursubsidiegrens, 40% middeldure huur en/of koop en 22% dure huur/koop. Dat sluit aan op de inkomens verdeling van de inwoners van onze gemeente. Alleen zo blijft er ruimte voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak en ouderen. Gemengde wijken passen bij ons streven naar een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar buiten onze gemeente of dat jongeren die hun eerste stap in hun woon carrière willen zetten dat niet in Maassluis kunnen doen.

Zeggenschap over wonen
Sinds de jaren 90 zijn de woningbouw verenigingen en gemeentelijke woningbedrijven op afstand gezet. De PvdA wil dat er meer zeggenschap van huurders komt op de woningbouwcorporatie. We willen geen groot anoniem bedrijf in Spijkenisse met een callcenter, maar een lokaal fysiek  toegankelijke organisatie in Maassluis. Met bijvoorbeeld een publieksbalie in de stad en die werk weer bij lokale bedrijven uitzet. De VBBM speelt daar een belangrijke rol in, onder andere via de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, Maasdelta en VBBM.

Jongeren
We willen een Maassluis waar ook jongeren graag blijven of komen wonen. Dit betekent naast voldoende betaalbare woningen ook een goed verenigings leven, goede scholen, goed uitgaansleven, voldoende speelgelegenheid; kortom fijne wijken waar kinderen kunnen opgroeien. Dat zorgt er op langere termijn voor dat Maassluis een vitale stad blijft. De PvdA wil meer sociale huurwoningen bouwen en in bestaande complexen woningen goedkoop houden en oormerken voor jongeren, zodat er geen lange wachtlijsten ontstaan. Voor de starters op de koopmarkt houden we de starterslening in stand, die er 10 jaar geleden op initiatief van de PvdA is gekomen.

Zeker zijn van een veilige buurt

Zeker zijn van een veilige buurt

Maassluis maken we samen veiliger. Iedereen moet zeker zijn van zijn veiligheid. Ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad. De gemeente en politie dragen in eerste aanleg de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad.

Maar het is onmogelijk voor de gemeente en de politie op alle plaatsen tegelijkertijd te zijn. Daarom wil de PvdA optimale samenwerking tussen partners als Maasdelta, brandweer, politie, E25, zorginstellingen, kerken en moskeeën, scholen en bedrijven. Deze samenwerking heeft alleen kans van
slagen als ook de bewoners hierbij betrokken zijn. Want veiligheid maken we samen: alerte, opmerkzame burgers zijn onmisbaar voor de professionals. Buurtpreventie en Buurtwhatsapp zijn middelen om onveilige gebeurtenissen, ontwikkelingen en risico’s in de stad te signaleren en te melden. De gemeente stimuleert en faciliteert hierin.

Er gebeurt veel in de wereld. Dit heeft zijn weerslag op ons allemaal. Het gevoel van veiligheid in de eigen omgeving is niet voor iedereen meer een vanzelfsprekendheid. Onbekendheid met wat er in de buurt speelt geeft onrustgevoelens. Meer communicatie en preventie kan bijdragen aan het verbeteren van veiligheid. Mocht die veiligheid in het geding zijn dan is de PvdA voor hard ingrijpen.

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid