Zeker zijn van de beste zorg

Maassluis maken we samen zorgzamer. Want als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wilt de zekerheid dat je zo goed mogelijk geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is. Dat je er niet alleen voor staat. Dat moet gegarandeerd zijn. En als dat niet zo is, moet de gemeente de instellingen of bedrijven dwingen die zekerheid te geven.

Als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving is ziek dan wil je er op kunnen vertrouwen dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is.

Zeker zijn van een zorgzame stad

De PvdA kiest daarom voor een zorgzame stad, waarin iedereen een goed leven heeft, ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt. Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid, een gemeenschappelijke taak van
inwoners, overheid en maatschappelijk actieve partijen. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat
het hardst nodig hebben. De gemeente werkt verder om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van mensen en hun
netwerken te versterken. Het wijkteam (Vraagraak) heeft daarin een grote rol. De taken die van het Rijk naar de gemeente zijn gekomen op het gebied van zorg, jeugd en arbeid hebben we sociaal ingevuld. Nu staan we voor de uitdaging om na een zachte landing ook nieuwe kansen te grijpen om hogere kwaliteit van zorg voor de inwoners te realiseren. De PvdA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Maassluis, die ondersteuning nodig hebben, deze ook
krijgen. Dit betekent dat deze voorzieningen toegankelijk en bereikbaar dienen te zijn. Goede voorlichting en informatie zijn onmisbaar. We accepteren niet dat mensen tussen wal en schip terechtkomen. Het geld dat de gemeente voor het sociaal domein ontvangt, moet ook voor dat doel worden gebruikt. Bij de PvdA gaat er geen geld van zorg of ondersteuning naar de lantarenpalen!

Zeker zijn van een sociale stad

Zeker zijn van een sociale stad

Maassluis maken we samen gezelliger. Voor de PvdA is het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid de grote sociale opgave. Door de vergrijzing zal meer moeten worden geïnvesteerd in zorg en welzijn voor ouderen. Dat geldt ook voor de ondersteuning van mantelzorgers en het intensiveren van
vrijwilligersbeleid. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar goede voorbeelden in andere gemeenten.

 

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid