Verkiezinging 2018

Tijdens de gezellige nieuwjaarsborrel van de PvdA Maassluis aan boord van de zeesleper Elbe presenteerde lijsttrekker Sjoerd Kuiper het Verkiezingsprogramma “Maassluis maken we samen. Zeker zijn van een stad die werkt voor iedereen.” Kuiper overhandigde symbolisch het eerste verkiezingsprogramma aan vertegenwoordigers van de Adviesraad samenlevingszaken, de Maassluis sport en recreatieraad (MSR), de Culturele raad Maassluis (CRM) en de Vereniging bewoners belangen Maassluis (VBBM). Organisaties van die zich net als de PvdA Maassluis werken aan betere sport- en cultuurvoorzieningen, liefdevolle zorg, goed sociaal beleid en goed en betaalbaar wonen in Maassluis.