Verkiezingsprogramma per onderdeel 2018-2022

Interesse in een bepaald onderwerp of onderdeel van ons verkiezingsprogramma? Hierbij kunt u per onderdeel kijken waar de PvdA Maassluis voor staat!

Maassluis maken we samen rechtvaardiger!

De PvdA blijft werken aan een samenleving van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een samenleving, waar kinderen zonder angst opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. Waar we naar elkaar omzien en waar ouderen onbezorgd oud kunnen worden.

Maassluis maken we samen rechtvaardiger

Wonen

Maassluis maken we samen! Daarom moet iedereen in de stad zeker zijn van een goede woning. Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Je woning is je thuis, een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tege­moet kunnen treden van de wereld. In Maassluis moet iedereen zich zeker weten van een goed dak boven zijn hoofd. Of je nu jong of oud bent, starter of doorstromer, arm of rijk, of je alleen­staand bent of een groot gezin hebt, huurt of koopt, uit Maassluis komt of van elders. Dit bete­kent dat we blijven werken aan gemengde wijken met kwalitatief goede woningen, betaalbare huizen voor ieder inkomen, plezierige wijken met voldoende speelruimte voor kinderen.

Wonen

Bouwprojecten

Maassluis maken we samen een aantrekkelijk! Honderden mensen bouwen letterlijk aan Maassluis: van bouwvakkers en stratenmakers tot architecten en werkvoorbereiders. De afgelopen 30 jaar is er in Maassluis enorm veel in de steigers gezet: nieuwe woningen, nieuwe wijken, herstructurering van wijken, renovatie van woningen, scholen en bedrijven. De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.

Bouwprojecten

Economie

Maassluis maken we samen een aantrekkelijk! Honderden mensen bouwen letterlijk aan Maassluis: van bouwvakkers en stratenmakers tot architecten en werkvoorbereiders. De afgelopen 30 jaar is er in Maassluis enorm veel in de steigers gezet: nieuwe woningen, nieuwe wijken, herstructurering van wijken, renovatie van woningen, scholen en bedrijven. De PvdA vindt dat iedereen in Maassluis zeker moet zijn van een goede, duurzame en betaalbare woning die aan de eisen van de tijd voldoet.

Economie

Verkeer

Maassluis maken we samen verkeersveiliger en bereikbaar. Met de auto, maar vooral ook met de fiets en het openbaar vervoer. Een goede afwikkeling van het (gemotoriseerde) verkeer is daarvoor van belang. Binnen de gemeente stelt de PvdA veiligheid in het verkeer altijd boven snelheid. Gemotoriseerd verkeer levert geluidsbelasting, parkeerdruk en vuile lucht op. Wandelen en fietsen willen we daarom stimuleren. De PvdA kiest ervoor de overlast van verkeer zo klein mogelijk te maken.

Verkeer

Duurzaamheid, leefomgeving en natuur

Maassluis maken we samen duurzamer. De gemeente, een enkel bedrijf of een inwoner alleen bereikt weinig. Om de verduurzaming succesvol te maken moeten we samenwerken.

Duurzaamheid, leefomgeving en natuur

Zorgzaam samenleven

Maassluis maken we samen zorgzamer. Want als je ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wilt de zekerheid dat je zo goed mogelijk geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is. Dat je er niet alleen voor staat. Dat moet gegarandeerd zijn. En als dat niet zo is, moet de gemeente de instellingen of bedrijven dwingen die zekerheid te geven.

Zorgzaam samenleven

Goed werk en inkomen voor iedereen

Maassluis maken we samen sterker en socialer Een stad waarin iedereen zeker is van goed werk en/of eerlijk inkomen, zodat iedereen zeker is van brood op de plank en een dak boven zijn hoofd. Daar is PvdA voor opgericht. In onze visie is werk meer dan een bron van inkomen. Goed werk betekent behalve bestaanszekerheid ook sociale contacten, ontplooiing van je talenten en voldoening. Het gevoel dat je meedoet in de samenleving. Wie geen baan heeft, of maandelijks maar moet afwachten hoeveel werk en loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid. Nog altijd zoeken te veel Maassluizers dag in, dag uit naar een baan. De PvdA wil niet rusten voordat zij stuk voor stuk werk hebben gevonden dat bij hun vaardigheden en interesse aansluit.

Goed Werk en inkomen voor iedereen

Onderwijs

Maassluis maken we samen klaar voor de toekomst. Het beste onderwijs – wie wil dat niet voor de stad? Gelukkig staan we als PvdA niet alleen in onze opvatting dat alle onderwijsinstellingen goed moeten zijn, dat ieder kind zijn talent moet kunnen ontplooien, dat elke klas de beste meesters en juffen verdient en dat ieder school­gebouw tip top op orde is.

Onderwijs

Jeugd

Maassluis maken we samen klaar voor de toekomst. En die toekomst ligt in de handen van onze kinderen en jongeren. De PvdA vindt dat kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Maassluis biedt daarvoor een prachtig thuis.

Jeugd

Ouderen

Maassluis maken we samen tot een fijne stad voor jong en wat ouder. Want het aantal ouderen in Nederland en dus ook in Maassluis stijgt. De PvdA ziet vergrijzing niet als probleem, maar als een demografische ontwikkeling die kansen biedt. Recente cijfers laten zien dat de levensverwachting van mannen nu 80 jaar is en voor vrouwen 83jaar, naar verwachting stijgt die levensverwachting tot 87,1 jaar voor mannen en 89,9 jaar voor vrouwen in 2060

Ouderen

Sport en recreatie

Maassluis maken we samen sportiever. Want sport is leuk! Door te sporten verleg je je grenzen, maak je vrienden, bouw je conditie op en blijf je gezond. De PvdA wil bereiken dat iedere inwoner van Maassluis in de gelegenheid is om naar eigen inzicht deel te nemen aan sportactiviteiten in zowel verenigingsverband als privé. De PvdA ziet sport als belangrijk middel om de gezondheid te bevorderen, maar ook om de sociale binding te versterken. Sport is een investering in het voorkomen van maatschappelijke problemen. Zo nodig zullen mensen met Bijzondere Bijstand geholpen worden om lid te worden van sportverenigingen.

Sport en recreatie

Cultuur

Maassluis maken we samen aantrekkelijk door een rijk cultureel leven. Cultuur verbindt, cultuur bepaalt wie we zijn. Cultuur staat niet los, maar is juist in verbinding met de inwoners van Maassluis. De PvdA vindt dat actief met cultuur bezig zijn mensen kan ver­rijken, kan bijdragen aan zelfontplooiing en aan algemene ontwikkeling. Cultuur kan bijdragen aan verheffing. Dan kan op passieve wijze (bijv. museumbezoek of naar een concert of lezing) maar ook op actieve wijze: meedoen aan een leesclub, zelf (en samen) muziek maken, acteren, schilderen, enzovoorts. Koningshof heeft hierin een belangrijke functie.

Cultuur

Middelen

Maassluis maken we samen mooier en aantrekkelijker door goede voorzieningen, beheersbare lasten en verstandig financieel beleid. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een strakke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen.

Middelen

Openbare Orde en Veiligheid

Maassluis maken we samen veiliger. Iedereen moet zeker zijn van zijn veiligheid. Ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad.

Openbare Orde en Veiligheid

Bestuur en organisatie

Maassluis maken we samen. Vanuit dat besef willen wij samen werken aan een stad waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen.

Bestuur en organisatie

Maassluis in de regio

Maassluis maken we samen met anderen in de regio sterker. De PvdA wil graag samenwerken met gemeenten in de metropool­regio, deze is opgericht om te zorgen voor meer werkgelegenheid in onze regio en daar­mee beter kansen op werk voor de inwoners van Maassluis. Samenwerking is echter nooit een doel op zich. Verdere samenwerkingsverbanden gaan we alleen aan als dit evident kwalitatieve, financiële of effency voordelen oplevert en er ook een exit-strategie is.

Maassluis in de regio