tijdelijk fractievoorzitter

Arnold Keijzer

Arnold Keijzer

Over Arnold Keijzer

Wie is Arnold Keijzer?
Vanaf 1974 woon ik in Maassluis. Eerst een aantal jaren in de historische binnenstad en nu al weer vele jaren in de Oranjewijk. Als hobby mag ik graag fietsen. Niet alleen in de stad maar ook op fietsvakanties samen met mijn vrouw Toni.

Waarom PvdA ?
Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, arm of rijk is hetgeen waarvoor ik mij inzet. Een ieder moet kunnen deelnemen aan aktiviteiten in de stad. Inwoners, die een steuntje in de rug nodig hebben moeten op de PvdA kunnen rekenen.

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar?
Mijn werkterrein bestond uit stedelijke ontwikkeling, het stedelijk beheer en het wijk- en buurtbeheer.

Het meest in het oog springend is de woningbouw en de nieuwbouw van een deel van de Vloot. Veel inwoners, jong en oud met verschillende inkomens hebben in de nieuwe woningen hun nieuwe thuis gevonden.

De herontwikkeling van de lokatie aan de dijk voor bedrijven, het bestemmingsplan voor de dijkpolder met het behoud van Lely industries en het bestemmingsplan kapelpolder met de nieuwbouw van verschillende Maassluise bedrijven , waaronder MTS Europroducts zijn belangrijk voor de werkgelegenheid.

De aanleg van de boulevard en het voetpad langs de waterweg , het opknappen van de binnenstad, met jongeren werken aan de nieuwe natuurspeeltuin ,de vernieuwde skatebaan en samen met bewoners werken aan een betere woonomgeving zijn onderwerpen waar ik met veel plezier aan heb gewerkt.

Heb je nog een uitsmijter?

Ik ben trots op Maassluis. Een stad met goede voorzieningen voor iedereen. Ik heb mij afgelopen jaren ingezet om Maassluis nog aantrekkelijker te maken. Daar wil ik graag mee doorgaan. Stem daarom op 19 maart op PvdA lijst 1