Wethouder

Sjoerd Kuiper

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Werk en inkomen, Sociale activering (project Wijk op maat), Sociale cohesie en integratie