Door op 13 augustus 2015

Antwoorden vragen ontslagen Koningshof

Net voor het zomerreces heeft de PvdA Maassluis vragen gesteld over de ontslagen bij de Koningshof. Hierbij treft u de antwoorden aan van het College van B&W.

Ontslagen_Koningshof