Vragen

De PvdA Maassluis is een actieve partij en stelt regelmatig vragen aan het college: om iets aan de orde te stellen, om het college op te roepen iets te ondernemen, om informatie boven tafel te krijgen en soms om ook suggesties mee te geven. Hierbij een overzicht van de vragen en antwoorden:

14 februari 2017: Vragen PvdA inzake Oranjewijk en Hoofd

1 december 2017: PvdA Vervolgvragen Hoekse Lijn

24 oktober 2017 over de mysterieuze vissterfte in de Vlieten.
Op 14 december gaf het college antwoorden: Hier treft u alle bijlagen aan. Omdat we niet tevreden waren met de antwoorden hebben de wethouder daar nog in de commissievergadering van 23 januari nadere vragen over gesteld.

23 oktober 2017 Vragen PvdA nav wijkbezoek Burgemeesterswijk
op 15 december volgde de Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 na bezoek Burgemeesterswijk.

16 oktober 2017: Vragen PvdA stationsplein Maassluis West
al op 27 oktober liet het college weten dat het probleem is opgelost: Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake herinrichting Stationsplein Maassluis West

18 september 2017: Vragen PvdA over jeugdzorg
Op 26 oktober antwoordde het college dat in Maassluis het op orde is: Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake de jeugdzorg

5 september oktober 2017: vragen over het gebrekkige groenbeheer in de stad Vragen PvdA over groenbeheer
27 oktober kwam het antwoord van het college. Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake groenbeheer

29 augustus 2017  vragen over de artikelen over de zorgelijke situatie bij Careyn: PvdA vragen Careyn
gelukkig kon het college in september de inwoners en werknemers van Careyn grotendeels geruststellen: Beantwoording vragen PvdA inzake nieuws rondom Careyn

21 augustus 2017: vragen en suggesties om meer betaalbare en duurzame woningen te bouwen: Vragen PvdA meer betaalbare en duurzame woningen
in december kwam positieve antwoord van het college om snel meer sociaal te bouwen: Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 ten aanzien van meer betaalbare en duurzame woningen

6 juli 2017: na het bizarre nieuws dat de Hoekse Lijn enorm vertraagd was stelden we Vragen PvdA Gewijzigde datum in gebruik nemen Hoekselijn
op 29 september volgde Beantwoording vragen PvdA ten aanzien van gewijzigde datum oplevering Hoekse Lijn(1)

20 juni 2017: Artikel 51 vragen PvdA over mantelzorgverzekering
op 25 augustus Antwoorden PvdA inzake mantelzorgverzekering waarmee de fout werd hersteld

18 juni 2017: Artikel 51 vragen PvdA nav Rotonde aan de Laan 1940-1945
En op 15 september Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 inzake Rotonde aan de Laan 1940-1945 die leidde overigens in december tot een motie over verkeersveiligheid in de stad.

27 februari 2017: PvdA vragen toegankelijkheid voor mensen met een handicap of chronische ziekte
en op 4 april het positieve antwoord daarop van het college:Beantwoording vragen PvdA toegankelijkheid voor mensen met een handicap

2 februari 2017: opnieuw vragen over cameratoezicht rond de stations: PvdA vragen cameratoezicht rond stations
Op 23 februari kwam de Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art 51 RvO inzake vernielingen Station en inzet mobiele camera

5 januari 2017: een setje vragen nav het wijkbezoek in de Vertobuurt: PvdA art 51 vragen wijkbezoek Vertowijk
14 februari kwam de Beantwoording art 51 RvO vragen inzake wijkbezoek Vertowijk(1)