Vragen

De PvdA Maassluis is een actieve partij en stelt regelmatig vragen aan het college: om iets aan de orde te stellen, om het college op te roepen iets te ondernemen, om informatie boven tafel te krijgen en soms om ook suggesties mee te geven. Hierbij een overzicht van de vragen en antwoorden van de afgelopen tijd:

07 januari 2021 Vragen PvdA uitspraak rechtbank incident spoorbrug Beantwoording vragen PvdA m.b.t. incident spoorbrug

18 september Artikel 51 vragen PvdA Maassluis horeca precario en corona

18 mei 2020: Artikel 51 vragen PvdA Maassluis Lijndraaiersbrug de beantwoording was als volgt Beantwoording artikel 51 PvdA inzake problemen met de Lijndraaiersbrug

9 april 2020: vragen PvdA Maassluis Jeugd en Corona op 1 mei hebben we de volgende antwoorden gekregen Beantwoording artikel 51 vragen inzake Jeugd en Corona

5 februari 2020: Vragen PvdA Gemeentelijke website op 5 maart hebben we de volgende antwoorden ontvangen Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 RvO inzake gemeentelijke website

3 februari 2020: Artikel 51 vragen openbare verlichting PvdA Maassluis Op 20 maart hebben we volgende antwoorden ontvangen Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 RvO inzake openbare verlichting

9 augustus 2019: Vragen PvdA uitstraling binnenstad op 20 september ontvingen wij de volgende antwoorden Beantwoording vragen PvdA o.g.v. arti. 51 inzake uitstraling Binnenstad

16 juli 2019: Art. 51 vragen PvdA Winsten zorginstellingen met hierbij de antwoorden van het college Beantwoording vragen PvdA inzake winsten zorginstellingen

8 maart 2019: Art 51 vragen PvdA Buitenruimte rondom Koningshoek ontvingen wij de volgende antwoorden Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 RvO ten aanzien van buitenruimte rondom Koningshoek

2 januari 2019: Vragen art 51 PvdA studietoeslag op 1 februari kregen we de volgende antwoorden Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art.51 RvO ten aanzien van onderzoek individuele studietoeslag (1)

13 december 2018: Vragen PvdA vuurwerkoverlast Mozartlaan   op 21 december kwamen hierop de volgende antwoorden Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 RvO inzake vuurwerkoverlast Mozartlaan

16 september 2018: Vragen PvdA vertraging Hoekse Lijn op 31 oktober kwamen de volgende antwoorden op onze vragen Beantwoording vragen PvdA ten aanzien van verdere vertraging Hoekse Lijn

20 juli 2018: Artikel 51 vragen PvdA Maassluis mbt Monstersche Sluis op 31 augustus kwamen de volgende antwoorden op onze vragen Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. RvO 51 m.b.t. Monstersche Sluis

30 mei 2018: Vragen PvdA wateroverlast

07 maart 2018: Vragen en antwoorden PvdA inzake wijkbezoek

02 maart 2018: Vragen en antwoorden PvdA over ijsbaan atletiekbaan Dr A Schweitzerdreef

28 februari 2018: PvdA vragen beheer buitenruimte en burgerparticipatie

14 februari 2018: Vragen PvdA inzake Oranjewijk en Hoofd

1 december 2017: PvdA Vervolgvragen Hoekse Lijn Eind februari 2018, na het aftreden van de verantwoordelijke wethouder Pex Langenberg (D66, Rotterdam) kwamen Antwoorden vragen PvdA ten aanzien van vertraging Ombouw Hoekse Lijn

24 oktober 2017 over de mysterieuze vissterfte in de Vlieten. Op 14 december gaf het college antwoorden: Hier treft u alle bijlagen aan. Omdat we niet tevreden waren met de antwoorden hebben de wethouder daar nog in de commissievergadering van 23 januari nadere vragen over gesteld.

23 oktober 2017 Vragen PvdA nav wijkbezoek Burgemeesterswijk op 15 december volgde de Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 na bezoek Burgemeesterswijk.

16 oktober 2017: Vragen PvdA stationsplein Maassluis West al op 27 oktober liet het college weten dat het probleem is opgelost: Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake herinrichting Stationsplein Maassluis West

18 september 2017: Vragen PvdA over jeugdzorg Op 26 oktober antwoordde het college dat in Maassluis het op orde is: Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake de jeugdzorg

5 september oktober 2017: vragen over het gebrekkige groenbeheer in de stad Vragen PvdA over groenbeheer  27 oktober kwam het antwoord van het college. Antwoorden art 51 vragen PvdA inzake groenbeheer

29 augustus 2017  vragen over de artikelen over de zorgelijke situatie bij Careyn: PvdA vragen Careyn gelukkig kon het college in september de inwoners en werknemers van Careyn grotendeels geruststellen: Beantwoording vragen PvdA inzake nieuws rondom Careyn

21 augustus 2017: vragen en suggesties om meer betaalbare en duurzame woningen te bouwen: Vragen PvdA meer betaalbare en duurzame woningen in december kwam positieve antwoord van het college om snel meer sociaal te bouwen: Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 ten aanzien van meer betaalbare en duurzame woningen

6 juli 2017: na het bizarre nieuws dat de Hoekse Lijn enorm vertraagd was stelden we Vragen PvdA Gewijzigde datum in gebruik nemen Hoekselijn
op 29 september volgde Beantwoording vragen PvdA ten aanzien van gewijzigde datum oplevering Hoekse Lijn(1)

20 juni 2017: Artikel 51 vragen PvdA over mantelzorgverzekering op 25 augustus Antwoorden PvdA inzake mantelzorgverzekering waarmee de fout werd hersteld

18 juni 2017: Artikel 51 vragen PvdA nav Rotonde aan de Laan 1940-1945 En op 15 september Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 inzake Rotonde aan de Laan 1940-1945 die leidde overigens in december tot een motie over verkeersveiligheid in de stad.

27 februari 2017: PvdA vragen toegankelijkheid voor mensen met een handicap of chronische ziekte en op 4 april het positieve antwoord daarop van het college:Beantwoording vragen PvdA toegankelijkheid voor mensen met een handicap

2 februari 2017: opnieuw vragen over cameratoezicht rond de stations: PvdA vragen cameratoezicht rond stations Op 23 februari kwam de Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art 51 RvO inzake vernielingen Station en inzet mobiele camera

5 januari 2017: een setje vragen nav het wijkbezoek in de Vertobuurt: PvdA art 51 vragen wijkbezoek Vertowijk 14 februari kwam de Beantwoording art 51 RvO vragen inzake wijkbezoek Vertowijk(1)

— 2016–

Op 28 november 2016 stelden we vragen naar aanleiding van een wijkbezoek aan de Taanschuurpolder. PvdA_Vragen_Taanschuurpolder er kwam snel antwoord: Beantwoording vragen PvdA o.g.v. art. 51 inzake Taanschuurpolder

Op 11 oktober 2016 vroegen we naar de besteding van de extra armoedegelden (Klijnsmagelden) in Maassluis: PvdA_Vragen_armoedegelden Gelukkig kon het college snel antwoorden dat deze gelden 100% bij de kinderen in armoede terechtkomen: Beantwoording_vragen_PvdA_o.g.v._art_51_ten_aanzien_van_extra_armoedebudget

Op 1 oktober stelden we vragen nav een wijkbezoek in de Burgemeesterswijk: vragenWijkbezoekBurgemeesterswijksept2016  het college antwoordde positief: paar zaken waren al geregeld toen de antwoorden binnenkwamen: Beantwoording vragen PvdA wijkbezoek Burgemeesterswijk

op 21 september stelden we vragen met de collega’s van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie vragen over de geluidswal langs de A20: vragenGeluidswalA20 met als antwoord: Beantwoording vragen CDA, D66, CU, VVD en PvdA o.g.v. art. 51 RvO inzake geluidswal A20

Op 19 september 2016 deden we een oproep om in VNG verband het idiote topinkomen van de directeur van de BNG van 6 ton terug te draaien (Maassluis is aandeelhouder): vragenTopinkomenDirecteurBNG helaas wilde het college ons en andere gemeenten daarin niet steunen: Beantwoording_vragen_PvdA_o.g.v._art._51_ten_aanzien_van_topinkomen_directeur_BNG

Op 26 mei 2016 stelden we met CDA en D66 samen vragen over de weinig toeschietelijke omgang met het burgerinitiatief om de Monsterse Sluis weer open te stellen: vragenPvdACDAD66MonsterseSluis Onze vragen werden beantwoord antwoordenMonsterseSluis, maar pas na de commissievergadering daarover keerde het en steunde  gemeente dit burgerinitiatief echt.

Op 3 mei stelden we de slechte afwatering van het Van Beethovenpark – nogmaals- aan de kaak:vervolgvragenAfwaterinBeethovenpark

Op 13 april 2016 stelden we – opnieuw- de vervuiling in de Maassluise wateren (Weverskade, Vlieten) aan de orde:  zwerfafval in watergangen

Op 30 maart 2016 stelden we vragen over de voortgang van de herstructurering van de Sluispolder West en de leefbaarheid in de wijk: Vragen Sluispolder west het college kwam na overleg met Maasdelta met de: antwoordenHerstructureringSluispolderWest

Op 21 maart 2016 stelden we na klachten en een bezoek aan de bewonerscommissie van de Vloot vragen over het parkeren daar: vragenParkerendeVloot de vragen werden niet echt met een oplossing beantwoord: antwoorden Parkeren de Vloot Daarop hebben  we ze in de commissievergadering aan de orde gesteld en kregen we een toezeggging van de wethouder dat hij met bewoners in de overleg ging om een oplossing te realiseren

Op 12 februari 2016 stelden we samen met de VVD vragen over stroomopwaarts: vragenVVDPvdA Stroomopwaarts die werden al snel beantwoord: antwoordenStroomopwaartsvragen

Op 1 februari 2016 dienden we met CDA en VVD vragen in over het uitblijven van oplossingen voor het veiliger maken van de Vlaardingsedijk: vragen verkeerssituatie Vlaardingsedijk, waarover we als PvdA al op 1 december 2009 een motie over hadden ingediend. antwoord verkeer Vlaardingsedijk

Op 26 januari 2016 stelden we vragen over een gemeten benzeenpiek: vragen bezeenpiekjan2016 al snel kwam de reactie, dat in ieder geval een deel van de pieken kwam door defecte apparatuur antwoord bezeenpieken

Op 25 januari 2016 stelden we vragen over de afwatering van het Van Beethovenpark nav een wijkbezoek vragenafwateringBeethovenpark het college zei in antwoorden toe de paden te verbeteren: beantwoording vragen afwatering Van Beethovenparkt

Op 21 januari stelden we met het CDA samen vragen over de collectieve aanvullende verzekering voor minima: vragenPvdACDA collectieve aanvullende verzekeringminima het college  antwoordde daarop: beantwoordingvragen collectieve aanvullendeverzekering

—2015 —

Op 21 november stelden we vragen over het afschaffen van de kwijtschelding door het waterschapsbestuur:  vragenafschaffenKwijtschelding Waterschapsbestuur