Wethouder

Sjoerd Kuiper

s.kuiper@maassluis.nl

010-5931740 (secretariaat)

Facebook/twitter @SjoerdKuiper

 

Portefeuille

Stedelijke ontwikkeling
• Stedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing
• Ruimtelijke ordening en bouwvergunningen
• Bouw en woningtoezicht, Wabo
• Volkshuisvesting
• Grondexploitaties
• Omgevingswet

Werk en inkomen
• Participatiewet / Stroomopwaarts
• Inkomensvoorzieningen en arbeidsparticipatie
• IAOW / wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
• WSW –Dukdalf

Sociale cohesie
• Project de wijk op maat
• Integratie
• Vluchtelingen en inburgering van nieuwkomers

Coördinerend wethouder sociale cohesie