Door op 10 juli 2013

Inbreng PvdA Maassluis debat Odfjell

Hieronder de inbreng die ik namens de PvdA in het debat over Odfjell leverde.

Voorzitter,

Inbreng PvdA Maassluis debat Odfjell

Dank voor de laatste update met de concept verslagen van de VRR en DCMR die we vandaag mochten ontvangen. Het maakt de stapel informatie groter, maar stemt ons niet tevreden.

Voor de PvdA Maassluis is het glashelder: Odfjell heeft zijn zaakjes niet op orde heeft en groot financieel gewin boven de veiligheid van medewerkers en omwonende heeft geplaatst. Die conclusie van de onderzoeksraad van de veiligheid is bikkelhard.

De medewerkers van Odfjell, andere bedrijven in de buurt, inwoners van Maassluis en andere gemeenten in de regio liepen (of lopen) gezondheidsrisico’s door het handelen van dit bedrijf. En het ergste nog: het is geen incident, het is structureel. Jarenlang modderde het bedrijf voort en hield de toezichthouders voor de gek en/of aan het lijntje.

Bedrijven willen geld verdienen en zich vestigen in onze leefomgeving. Dat vinden we meestal fijn: het levert banen en geld op, maar ook risico’s. Als samenleving stellen we (via de overheid) de veiligheidseisen op onder welke voorwaarden bedrijven mogen ondernemen hier. De overheid zorgt ook, namens de burgers, voor toezicht op deze voorwaarden.

Burgers verwachten een veilige woon- en leefomgeving en spreken daar bedrijven en overheid op aan als het misgaat. Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen jaren is het duidelijk dat burgers beter mogen verwachten. Maar niet alleen het bedrijf is bij herhaling in de fout gegaan, de overheid is door ons aanspreekbaar op de vergunningsverstrekking, de regelgeving en het toezicht. Dat hebben we hier getrapt georganiseerd: de provincie houdt toezicht en heeft dat weer gemandateerd aan de DCMR, ook de VRR en inspectie SZW hebben daarin een rol.

De onderzoeksraad voor de veiligheid concludeerde dat die instellingen de vergunningen niet op elkaar lieten aansluiten, dat de wijze van toezicht houden verschilde en dat Odfjell in wezen de overheid aan het lijntje kon houden. Odfjell kon steeds wegkomen met toezeggingen dat ze dingen zou verbeteren, steeds konden er aanschrijving, brieven komen verbeterplannen komen. Wij hebben ons steeds verbaasd over hoe dat werkt: als burger krijg ik gewoon een bekeuring als ik 110 rijd waar ik maar 100 mag. En terecht, dan mag ik niet piepen, regels zijn regels.

Sluiting kon volgens DCMR bijna niet omdat daar allemaal enorme claims over zouden kunnen komen. Dat is toch de omgekeerde wereld! Uiteindelijk heeft Odfjell zelf besloten de terminal deels te sluiten. Vorige week kwam in het nieuws dat ze nu pas een dwangsom hoefden te betalen naar aanleiding van een overtreding die al vorig jaar was geconstateerd. Ook nu bleek weer dat een klokkenluider informatie moest verstrekken en dat DCMR er niet zelf achter is gekomen.

Er moeten wat de PvdA betreft een groot aantal dingen anders en daar is de onderzoeksraad voor de veiligheid ook duidelijk in: wat betreft de wetgeving met name bestuursrecht, uitvoering van toezicht, etc. Er wordt verwezen naar de tijdsgeest, naar deregulering, zelfregulering, toezichtvakanties en vermindering van administratieve lasten. Voorzitter, de praktijk heeft laten zien hoe dat gedachtengoed funest heeft gewerkt op de veiligheid van onze inwoners.

Wil de wethouder toezeggen dat hij zich via het algemeen bestuur van DCMR inzet voor iedere conclusie en aanbevelingen een SMART geformuleerde actie eisen van DCMR, uit te voeren voor 1 januari aanstaande? Wij zien dat wel als het minimale wat de DCMR zou moeten doen in reactie op dit keiharde rapport.

Bent u bereid (samen met buurgemeenten) de staatssecretaris aan te schrijven met een oproep strengere eisen aan de BRZO bedrijven en inspecties op te leggen? Wilt u in die brief vragen om dwangsommen sneller op te leggen zoals dat bij burgers ook bij boetes gebeurt?
En dat het toezicht op BRZO bedrijven op nationaal niveau zou moeten komen te liggen, met directe zeggenschap en doorzettingsmacht?

Wij pleiten voor een betere openbaarmaking van risico’s en incidenten: naming en shaming! Klokkenluiders die informatie onthulden de incidenten die Odfjell wilde verhullen en druk vanuit burgers en politiek heeft Odfjell uiteindelijk doen sluiten. Dat is niet door de toezichthouders gekomen die namens de samenleving deze bedrijven controleren. Breng de burgers in positie: hun veiligheid en gezondheid staan op het spel! Laat realtime online zien welke gevaren en zijn in de regio en welke bedrijven welke incidenten veroorzaken. De eerste stappen zijn aardig, maar volgens ons onvoldoende.

Hoe staat het met de bewonersklankbordgroepen? Die zouden immers adviseren over welke informatie wel of niet nodig zou zijn voor de openbaar te maken informatie. De bewonersklankgroep is inmiddels bijna een jaar geleden in deze raad geopperd. Het duurt nu wel erg lang allemaal. Overleg met Rozenburg duurt te lang wat ons betreft.

Wij danken de onderzoeksraad voor de veiligheid. Je ziet hoe glashelder een echt onafhankelijke organisatie kan zijn. De PvdA heeft dat bij de DCMR schromelijk gemist.

Voorzitter, als laatste willen we u en wethouder Eitjes danken voor uw inzet op dit dossier.