2 april 2018

Installatie nieuwe raadsleden

Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad feestelijk geïnstalleerd. Voor de PvdA Maassluis betekende dit dat Sjoerd Kuiper en Zeki Celikaya officieel benoemd werden tot raadslid. Namens het afdelingsbestuur sprak oud fractievoorzitter Peter van Baalen de raad en de PvdA in het bijzonder toe. Mooi om hem weer zoals vertrouwd achter het spreekgestoelte te zien. Peter wees op de uitslag, die leidde tot 1 zetel verlies, maar die voor de PvdA bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde was en bijna 3 keer zo hoog was als bij de verkiezingen van de Tweede Kamer vorig jaar. Peter roemde de energie van de jonge, vernieuwde PvdA fractie in de raad. De volgende raadsvergadering zal namelijk ook Iris Vrolijks worden benoemd. Iris is met haar 19 jaar dan ook gelijk het jongste raadslid in Maassluis.

Gisterenavond werd namelijk ook bekend dat Murat Ciftci zijn zetel als raadslid niet zal innemen. Hoewel hij in september zich enthousiast opnieuw kandidaat stelde voor het raadslidmaatschap voor de PvdA Maassluis, bleek de nieuwe winkel in Gouda die hij sinds januari runt steeds meer tijd te kosten en moeilijk te combineren. Na een aantal dagen overdenken stuurde Murat gisteren deze brief naar de burgemeester:

Geachte Voorzitter,

Sinds 1 januari ben ik eigenaar van een winkel in Gouda. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat deze nieuwe werkkring veel extra tijd kost, waardoor de combinatie van verantwoordelijkheden voor het bedrijf met de werknemers, mijn gezin en het raadswerk te belastend blijkt om ze allemaal voldoende aandacht te geven.

Nu de nieuwe PvdA fractie uit drie mensen bestaat zal de werkdruk per raadslid nog verder toenemen. Ik heb de conclusie moeten trekken dat ik daartoe onvoldoende in staat ben. Daarom laat ik u hierbij weten dat ik afzie van mijn benoeming als gemeenteraadslid.

Ik ben en blijf enthousiast lid van de PvdA en dank de partij en de kiezers voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik blijf werken aan sterk en sociaal Maassluis.

Met vriendelijk groet,

Murat Ciftci