Door op 1 juli 2013

PvdA in gesprek met bewoners Sparrendal

De PvdA Maassluis ging zaterdag weer met de rode PvdA tandem op wijkbezoek. Enkele weken geleden bezochten de sociaaldemocraten de Vondellaan en omstreken, ditmaal kwam de PvdA naar het Sparrendal. Wethouder Arnold Keijzer nam samen met raadsleden en vrijwilligers van de PvdA enquêtes af in de wijk. Ditmaal niet alleen over de eigen woon- en leefomgeving, maar ook over de ideeën voor het verkiezingsprogramma 2014-2018.

De PvdA-ers troffen vooral veel tevreden bewoners. Vooral de rustige woonomgeving, het mooie groen, de nabijheid van voorzieningen en de kwaliteit van de woningen stellen bewoners op prijs. Ook leven er zorgen over het woningtoewijzingsbeleid van Maasdelta – waardoor bewoners minder rekening met elkaar houden- en het steeds kleinere aantal sociale huurwoningen. Ook waren er vragen om betere stallingsmogelijkheden van brommers en motoren, naar aanleiding van recente diefstallen.  Bewoners gaven daarnaast als boodschap mee voor de landelijke PvdA dat het kabinet de crisis en de werkeloosheid zo snel mogelijk moet aanpakken.

Na afloop van het wijkbezoek bezocht een delegatie van de PvdA ook de vrijwilligers van volkstuinvereniging ‘de vluchtheuvel’ en kregen ze een rondleiding over het complex waar 160 volkstuinen plezier en eten verschaffen voor een groot aantal Maassluizers.

De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om direct zelf met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven bij Maassluizers. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Niet alleen per e-mail, telefoon of twitter, maar ook door gesprekken op straat. De komende maanden bezoekt de PvdA ook andere woonwijken. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Sjoerd Kuiper: s.kuiper@maassluis.nl.