Door op 8 oktober 2013

PvdA: rotondes Laan 40-45 belangrijk voor verkeersveiligheid en doorstroming

Met het opknappen van Laan 40-45 volgend jaar wordt een van de grootste verkeersaders van Maassluis verkeersveiliger en veiliger gemaakt. De PvdA Maassluis is blij met dit besluit en constateert dat dit weer een belangrijke stap is in het steeds verkeersveiliger maken van Maassluis.

De afgelopen jaren heeft de PvdA gepleit voor een goed bereikbaar en verkeersveiliger Maassluis. Waar het verkeer soepel en veilig kan doorstromen, waar bewoners worden gestimuleerd de auto te laten staan en waar fietsers en voetgangers zich veilig door het verkeer kunnen begeven. De PvdA is dan ook zeer tevreden met het besluit om Laan 40-45 op te knappen en te voorzien van rotondes. Dat was een wens uit het verkiezingsprogramma en is de nieuwste stap naar een bereikbaarder en verkeersveiliger Maassluis. Het is de jongste en grootste stap in en lange lijst van aanpassingen waar de PvdA trots op is.

Rotondes: goed voor doorstroming en fietsers
Zo werd de rotonde bij de moskee aangelegd na druk vanuit de PvdA. Met die rotonde werd een onoverzichtelijke situatie oplost en kwam er een dubbelzijdig, goed geasfalteerd fietspad van het centrum naar de Koningshoek. Waarmee fietsers en voetgangers voorrang hebben op het autoverkeer. Dat was even wennen, maar het verkeer stroomt soepel door en fietsers kunnen sneller, veiliger en comfortabeler door de stad fietsen. Later werd bij afrit 7 (Maassluis/Maasland) de dubbele rotonde aangelegd, waarmee ook daar de snelheid werd beperkt en het verkeer daarmee veiliger en soepeler kon doorstromen.

Bereikbare wijken
De nieuwe mooie wijk het Balkon is goed bereikbaar door een prachtige tunnel, die er is gekomen mede op initiatief van de PvdA in de gemeenteraad. In de eerste plannen zou al het verkeer via de spoorwegovergang moeten gaan. Met de tunnel is de wijk veiliger (spoorwegovergang is geen hindernis meer) en beter bereikbaar.
Na klachten en vragen over de overzichtelijkheid van het kruispunt tussen tunnel en Industrieweg, vooral voor overstekende voetgangers en fietsers, is ook daar met enkele ingrepen de situatie veiliger gemaakt.

Fietsen en lopen: gezonder en goed voor milieu
Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe fiets- en voetbrug over de Haven, waarmee niet alleen de buitenhaven beter bereikbaar wordt, maar wordt ook een deel van het langzaam verkeer van het Havenplein gehouden. Dat Havenplein is deze zomer ook veiliger gemaakt, door diverse maatregelen en door de rijrichting op de Haven om te draaien en daarmee de kruising overzichtelijker te maken. Ook voor de aanleg van de Dijkpolder heeft de PvdA veel eisen gesteld aan de bereikbaarheid en positie van fietsers en voetgangers. Voordat er nog maar een huis is gebouwd ligt er nu al een fietsersbrug bij de Weverskade om fietsers van het vrachtverkeer van Lely te kunnen scheiden.

Parkeren
Naast de doorstroming van verkeer, het veiliger maken moeten mensen ook kunnen parkeren in de buurt van hun woning. Dat is in sommige wijken (centrum, steendijkpolder, taanschuurpolder) lastiger dan andere ruim opgezette wijken. De PvdA heeft er, vooral door de inzet van wethouder Keijzer, mede voor gezorgd dat er concreet enkele parkeerproblemen zijn opgelost of verminderd. Zo zijn recent in de Vertowijk extra parkeerplaatsen aangelegd, in goed overleg met de bewoners. Dat draagt bij aan het fijn en comfortabel wonen in Maassluis.

Uiteraard is de PvdA nog niet klaar met het beter bereikbaar en verkeersveiliger maken van Maassluis. Naast een aantal kleine maatregelen wil de PvdA de route P.C. Hooftlaan – Lange Boonenstraat – Wagenstraat veiliger maken en de situatie voor fietsers op de Oude Veiling in Maasland. Dat ligt buiten het grondgebied van Maassluis, maar ook daar heeft de PvdA aangedrongen op maatregelen en die willen we ook realiseren de komende jaren.

Namens de PvdA Maassluis,
Sjoerd Kuiper (s.kuiper@maassluis.nl @sjoerdkuiper)