Vervolg vragen Hoekse Lijn

6 december 2017

Onlangs hebben we als PvdA Maassluis op beide stations de reizigers van het vervangende vervoer
voor de Hoekse Lijn koffie een hart onder de riem gestoken en kopjes koffie uitgedeeld. Het zijn de
inwoners van onze stad, die vanwege werk, studie of school iedere dag gebruik maken van het
vervangend vervoer en de overlast ondergaan van de uitgelopen werkzaamheden.

Daarnaast hebben we veel reizigers uitgebreid gesproken en meer dan 150 enquêtes afgenomen.
De meeste reizigers zijn het meer dan zat om zo lang te wachten totdat ze weer normaal naar hun
werk, studie, school of andere bestemming te kunnen reizen. De bussen zijn in de spits overvol en de
meest spitsreizigers moeten daarom staan in de bus. Dat staan is uiterst oncomfortabel, vermoeiend
en is een belasting: reizigers kunnen zo niet meer werken, studeren of uitgerust aankomen op hun
bestemming. Daarnaast komen de reizigers vaak te laat doordat de bussen in de files vast komen te
staan.

Als PvdA Maassluis vinden we dat reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zeker
kunnen zijn van fatsoenlijk vervoer naar hun werk, studie of school. Daarom hebben we diverse
malen aandacht gevraagd voor de positie van de reizigers, zowel in juni en juli bij het eerste bericht
dat er vertraging bleek te zijn opgetreden als in oktober toen we de antwoorden op de vragen van
de PvdA en de VVD bespraken met de wethouder. Daarnaast stelden we vragen over de belabberde
situatie bij station West, diende we een motie in over beter voorzieningen bij de begrotingsraad
en stelden we vragen in het actualiteiten halfuurtje over het mogelijk niet aanleggen van de kabelgoten
voor de camera’s bij de ombouw van de Hoekse Lijn.

Daarom hebben we aan het College aanvullende vragen gesteld welke hieronder te vinden zijn

PvdA Vervolgvragen Hoekse Lijn