Door op 28 maart 2014

Voortgang gesprekken nieuwe coalitie

Voor de verkiezingen is er door alle politieke partijen in Maassluis al besloten dat net als andere jaren de grootste partij na de verkiezingen het voortouw zou nemen tot het voeren van gesprekken om uiteindelijk te komen tot een nieuwe coalitie en een nieuw College.

Aangezien de PvdA Maassluis de meeste stemmen heeft gekregen hebben Lijsttrekker Arnold Keijzer en Sjoerd Kuiper afgelopen week met alle partijen gesproken. Naar aanleiding van deze gesprekken is onderstaand persbericht gestuurd.

Informateur praat verder met PvdA, CDA, VVD, VSP en CU
Overeenkomstig de afspraak tussen alle politieke partijen in Maassluis is op initiatief van informateur Arnold Keijzer (PvdA) de verkenning gestart over het vormen van een nieuwe coalitie. Keijzer is deze gesprekken op 22 maart begonnen als vertegenwoordiger van de partij met de meeste stemmen.

De zeven partijen hebben vervolgens in de gespreksrondes hun duiding gegeven van de verkiezingsuitslag van 19 maart en welke coalitie er volgens hen gevormd zou kunnen worden. Zoals bekend is de uitslag voor Maassluis als volgt. Vijf partijen haalden vier zetels (PvdA, CDA, VVD, VSP en Maassluis Belang), de ChristenUnie heeft er twee behaald; D66 haalde één zetel.

Na deze verkennende fase zet de informateur op basis van de verstrekte adviezen de gesprekken vooralsnog voort met: PvdA, CDA, VVD, VSP en ChristenUnie.