3 februari 2019

Vragen aan het college over het Onderzoek individuele studietoeslag

Op 2 januari stelde de PvdA Maassluis vragen aan het college over de individuele studietoeslag voor jongeren met een arbeidshandicap. Voor studerende jongeren met een arbeidshandicap is het niet altijd gemakkelijk om een bijbaantje te regelen. Gelukkig lezen wij uit de beantwoording van het college weten zij Stroomopwaarts te vinden om daar een studietoelage te vragen. Maar het kan altijd beter en daarom zal er meer aandacht aan deze aanvulling voor deze jongeren worden gegeven geeft het college aan. In de vragen gaven wij ook aan dat het bedrag van € 750 waarop zij recht hebben tot op heden ten onrechte niet werd geïndexeerd. Uit de beantwoording van het college blijkt dat dit nu alsnog gaat gebeuren.

De vragen van de PvdA Maassluis met daarbij de antwoorden van het college vindt u hier