Door op 10 juli 2013

Werkgelegenheid in Maassluis: goed en slecht nieuws

Onlangs stelden we als PvdA Maassluis enkele vragen over de toename  van de werkeloosheid in Maassluis en wat het college doet en nog extra kan doen om die terug te dringen. Deze week kwamen de antwoorden: antwoord Werkgelegenheid_in_Maassluis (naar onder scrollen, de antwoorden staan onder de inleiding en de vragen). Aan de ene kant is er goed nieuws: Maassluis kent minder mensen zonder werk dan landelijk gemiddeld en dan onze buurgemeenten, is het aantal mensen dat van de WW naar de bijstand zakt dalende en laag. Ook  doet het college veel zelf om mensen naar werk te helpen. Aan de andere kant zijn er in Maassluis meer dan landelijk gemiddeld mensen in de bijstand. Het werk aan een sterker en socialer  Maassluis is nog niet af. Via de website van de gemeente kunt u ook de bijlage nalezen.