18 februari 2018

Wijkbezoek centrum: parkeren, leefbaarheid en speelruimte

Zaterdag 17 februari was de PvdA Maassluis op wijkbezoek tussen Zuiddijk en PC Hooftlaan. We hadden veel leuke gesprekken met bewoners over de leefbaarheid van de wijk en wensen voor Maassluis. Bewoners waren over het algemeen tevreden met de buurt, de betaalbare woningen en de nabijheid van alle voorzieningen. De bewoners van de te slopen woningen (Jacob Cats, Huygens, Roemer Visser) hebben bijna allemaal een vervangende woning toegewezen gekregen. Er waren ook klachten over de leefbaarheid: in sommige portieken, hondenpoep, gebrekkige speelvoorzieningen en gebrek aan parkeerruimte en een aantal praktisch punten in de buurt die beter kunnen. Na afloop bezochten we dienstencentrum De Vliet en spraken we nog een aantal bewoners.We proberen een aantal zaken te verbeteren door aandacht ervoor te vragen bij het college van B&W. Daarnaast hebben we enkele zaken gemeld bij Maasdelta en het bestuur van het Witte Kerkje (parkeeroverlast).

Lijsttrekker Sjoerd Kuiper: “Maassluis maken we samen. Daarom bezoeken we als PvdA al bijna 12 jaar buurten in Maassluis om persoonlijk met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven. Je hoort de meest interessante verhalen, zorgen, ideeën door persoonlijke gesprekken in de wijk. Echt van de straat naar de raad!”

Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Jorrit Keijzer j.keijzer@maassluis.nl.