Wijkbezoek Sluispolder-Oost

Door Zeki Celikkaya op 19 oktober 2019

Ook deze zaterdag waren we weer op wijkbezoek! Onder een herfstig zonnetje bezochten we het Sluispolder Oost en spraken veel bewoners in het deel tussen de  Frans Halslaan en de Rembrandtlaan.

Bijna alle bewoners geven aan plezierig te wonen in deze groene wijk. Mensen waarderen de gezelligheid en de nabijheid van allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd noteerden we ook een aantal knelpunten: de parkeerdruk, hondenpoep, verkeerd aanbieden van bedrijfsafval bij Palet en rioleringsproblemen van verschillende soorten. We gaan het college vragen hoe de knelpunten kunnen worden aangepakt, de komende rioleringswerkzaamheden in een deel van de wijk zijn een goed moment om zaken mee te nemen.

Al 12 jaar gaan wij regelmatig op wijkbezoek in Maassluis om persoonlijk met bijwoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven.Wilt u dat we ook in uw wijk langskomen? Mail dan naar j.keijzer@maassluis.nl of neem contact op via de sociale media of onze website maassluis.pvda.nl