Joop Luijendijk

Joop Luijendijk

Over Joop Luijendijk

Joop Luijendijk (PvdA): Ik wil me graag in blijven zetten om Maassluis mooier te maken.

De PvdA heeft veel bereikt en wil ook in de periode 2014-2018 zorgen voor een sociale en sterke stad, waarin iedereen meetelt. Om dat te kunnen bereiken heeft de PvdA (lijst 1) op 19 maart 2014 uw stem nodig.

Vandaag stelt nr. 4 Joop Luijendijk zich voor.
Ik ben Joop Luijendijk 65 jaar, geboren en getogen in Maassluis. Ik vind het heel leuk om met de stad en haar inwoners bezig te zijn. Actief sporten doe ik in de vorm van hardlopen, fitness en fietsen. En naast de politiek is Feyenoord mijn grote hobby.

Waarom PvdA?
De PvdA sluit het beste aan bij mijn visie op wat een rechtvaardige maatschappij is. Streng zijn voor iedereen die mee kan doen, maar mensen die hulp nodig hebben moeten op de PvdA kunnen blijven rekenen.

Hoe zit het met de woningbouw en de positie van de starters op de woningmarkt?
Het uitgangspunt van de PvdA is dat bij nieuwbouwprojecten voldoende sociale woningbouw moet komen. Daardoor ontstaan gemengde wijken. Dat is goed voor de leefbaarheid. Voor starters moeten we voldoende goedkope flatjes behouden en de starterlening moet gecontinueerd worden.

Wat wil je de komende 4 jaar bereiken?
Ik wil dat we blijven investeren in de jeugd. Maar ook huisvesting voor senioren vraagt de aandacht. Bewoners van de Vliet kunnen op de PvdA blijven rekenen. Ook moet iedere inwoner de zorg krijgen die nodig is. Het bouwen van woningen op het Balkon, in de Burgemeesterswijk en herstructurering van Sluispolder West zijn belangrijk, maar we moeten niet alleen stenen stapelen. Voorzieningen voor de leefbaarheid zoals sportaccommodaties, cultuur en recreatiemogelijkheden moeten verder verbeterd worden. Verder zou de lokale politiek meer het stadhuis uit moeten. Zelf ervaren wat er leeft onder de inwoners. Als PvdA doen we dat volop.

Heb je nog een uitsmijter?
Wilt u dat Joop Luijendijk zich nog 4 jaar in blijft zetten voor een sociale, sportieve en ontspannen gemeente, stem dan 19 maart PvdA, lijst 1.