Wethouder

Sjoerd Kuiper

Sjoerd Kuiper

Wethouder

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Werk en inkomen, Sociale activering (project Wijk op maat), Sociale cohesie en integratie