Door Jorrit Keijzer op 19 februari 2017

PvdA Maassluis was in de Componistenwijk

Afgelopen zaterdag is de PvdA Maassluis op bezoek geweest in de Componistenwijk. Daar heeft zij met diverse bewoners gesproken waaruit een overwegend positief geluid kwam over de wijk waarin ze leven. Veel bewoners gaven aan goede contacten met hun directe omgeving in de wijk te hebben, de diversiteit van de wijk met zowel koop als huur zagen velen als groot pluspunt. Een aantal bewoners had opmerkingen over de leefbaarheid van de wijk welke de fractie meeneemt en waar nodig vragen aan het college over zal stellen.

De PvdA Maassluis bezoekt iedere maand een andere wijk. Wilt u ook de PvdA uitnodigen om bij u in de wijk op bezoek te komen, dan kunt u ook daarover contact opnemen met campagnecoördinator Jorrit Keijzer j.keijzer@maassluis.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvdamaassluis.nl of benader de PvdA per twitter op @PvdAMaassluis of Facebook.

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer

Jorrit Keijzer: zeker zijn van goede sportvoorzieningen Wie is Jorrit Keijzer? Ik ben Jorrit Keijzer, 36 jaar en woon mijn hele leven al in Maassluis. Ik werk in een hotel in Delft. Naast mijn werk ben ik na eerst bestuurslid van de PvdA Maassluis te zijn geweest de afgelopen 4 jaar als steunraadslid actief voor

Meer over Jorrit Keijzer